Počátky plynárenského oboru.

 

Stručná historie počátku plynárenství.

 

Skutečnost, že plyn hoří byla známá již v 16. století díky pokusům Francouze Lebona. Ale o založení průmyslové výroby se zasloužil skotský technik Murdoch, který v roce 1792 zřídil vnitřní osvětlení domu v anglickém městě Redruth svítiplynem.

Za vznik plynárenství se považuje 31. prosinec 1813, kdy se poprve rozsvítily plynové lampy veřejného osvětlení Westminsterského mostu v Londýně. Z Anglie se plynárenství rychle šířilo do celého světa. Po Londýnu přišla Paříž, pak Boston, Bordeaux, Lille, New York, Hannover, Drážďany, Berlín, Vídeň ale i Praha (1847), Brno (1850) a Ostrava (1857).

Rozsah předmětu plynárenského podnikání v oblasti severní Moravy a Slezska (viz Plynárna v Ostravě) byl velice pestrý a široký (viz Druhy plynu).

Spolu s druhy a zdroji plynu se řešila problematika rozvodu a distribuce.

 

Jak vypadaly první plynárny.

 

Základem městské plynárny té doby bylo peciště s jednou až několika retortovými, později komorovými pecemi, kde se ze zaváženého černého uhlí získaval karbonizací surový svítiplyn a koks. Retorty byly umístěny v peci, kde se nepřímo ohřívaly. Vpředu měly litinový uzávěr, kterým se retorta naplnila uhlím a po ukončení karbonizace se vytahoval koks.

Vznikající surový plyn vycházel z retorty svislou trubkou (stoupačkou). Nejprve se čistil ochlazením v tzv. předloze, přičemž kondenzovaly páry dehtu a vody. Hlavní chlazení plynu probíhalo ve vzdušných a vodních chladičích, zbylé páry dehtu se zachycovaly v odlučovačích. Pak následovalo vypírání naftalenu (dehtovým olejem), kyanovodíkua amoniaku (vodou), čištění plynu od sirovodíku v suchých čističích (přechodem přes hmotu obsahující oxid železa) a případně sušení plynu. Vyrobený svítiplyn se uskladňoval v plynojemu.

Kapacita těchto plynáren byla relativně malá, proto ve větších městech bylo i několik plynáren, ze kterých se plyn rozváděl potrubím do bezprostředního okolí.

 


Počátky plynárenství na severní Moravě a v současném českém Slezsku.

 

1857                           první průmyslová plynárna ve Vítkovických železárnách

1. června 1859            první městská plynárna v Opavě

1860                           plynárna v obci Horní Suchá (poblíž dnešního Havířova)

17. října 1864             plynové osvětlení v Olomouci

1. ledna 1866              plynové osvětlení v Krnově

1869                           městská plynárna v Novém Jičíně

12. prosince 1869       městská plynárna v Moravské Ostravě

1870                           plynové osvětlení v Šumperku

1879                           městská plynárna v Novém Bohumíně

30. září 1882               plynové osvětlení v Českém Těšíně

říjen 1899                   plynové osvětlení v Místku

1901                            městská plynárna v Jeseníku

1904                           plynárna v Hranicích

1905                           plynárna v Bílovci

1905                           plynárna ve Zlatých Horách

30. října 1907             plynárna v Javorníku

1908                           plynárna v Lipníku nad Bečvou

1908                           plynárna ve Vidnavě

18. října 1910             plynárna v Uničově

1911                            plynárna v Osoblaze

– byla to poslední karbonizační plynárna postavená v regionu.

 

(zpět úvod)