Druhy plynu historicky vyráběné nebo distribuované a používané
v regionu severní Moravy
a Slezska.

 

Zdroje plynu a využívané druhy plynu.

 

1. Karbonizační plynárny - průmyslové průmysl první ve Vítkovicích, 1857
2.

Městské plynárny

osvětlení, domácnosti 1859 - 1930

3.

Koksárenský plyn průmysl  
4. Svítiplyn spotřebiče v domácnosti, průmysl závod 28. října
5. Dřevoplyn doprava cca 1900 - 1950
6. Zemní plyn karbonský z povrchové degazace průmysl, rozvodný systém zemního plynu naftového  
7. Zemní plyn karbonský z důlní degazace průmysl  
8. Zemní plyn naftový spotřebiče v domácnosti, průmysl  
9.

Kalový plyn, bioplyn

doprava, komunální hospodářství  
10. Zemní plyn karbonský z povrchové degazace průmysl, rozvodný systém zemního plynu naftového  
11. Propan - butan spotřebiče v domácnosti, průmysl  
12. Jiné průmyslové plyny (kychtový plyn, bohatý plyn z Dusíkáren MCHZ) průmysl  
12. LPG, CNG doprava  

 

 

(zpět historie)