Co je Klub plynárenské historie

 

 

Klub plynárenské historie vznikl dne 6. ledna 2009 dle tehdy platného zákona č. 83/1990 Sb jako občanské sdružení. V současnosti je podle Občanského zákona registrován od 1.1.2014 ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. L, vložka 8361. Založilo jej několik aktivních nadšenců z řad čestných i řadových členů ČPS, kterým nebyl lhostejný osud historicky cenných industriálních památek.

 

Cílem činnosti sdružení je působit jako zastřešující nepolitické občanské sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje společný zájem o plynárenskou historii.

Sdružení všestranně propaguje a popularizuje plynárenství na veřejnosti a hájí jeho dobré jméno.

Pořádá vnitřní i veřejné informační a odborné přednášky, exkurze, vycházky a prohlídky, vydává spisy a brožury, letáky a publikace, rediguje a publikuje články do odborných časopisů (viz přehled několika aktivit).

Šíří vědecké a technické informace a vědomosti pořádáním výstav a společenských podniků, které jsou v souladu s posláním sdružení, spolupracuje s partnerskými organizacemi a plynárenskými muzei v Praze a polském Paczkowie. Bádá v archivech, knihovnách, muzeích, obecních a městských kronikách s cílem digitálního zpracování dokumentace a doplňuje depozitář archiváliemi. Činnost sdružení je dále zaměřena na restaurátorské práce historických plynových spotřebičů, měřidel, lamp a jiné techniky.

 

Do svých řad přijímají rovněž aktivní plynárenské odborníky. Členství v Klubu plynárenské historie je prestižní záležitostí.

 

(zpět úvod)